IV Congrés Iberoamericà d'Universitats per a Majors
CIUUMM 2011

“Aprenentatge al llarg de la vida, envelliment actiu i cooperació internacional en els programes universitaris per a majors”

27 al 30 de Juny de 2011 – Alacant

Logo AEPUM   Logo UIMP

Els pròxims dies 27 al 30 de juny de 2011, se celebrarà a Alacant-Espanya el IV Congrés Iberoamericà d'Universitats per a Majors.  Aquest congrés s'inscriu en el marc de la cooperació nacional i internacional entre grups d'investigadors i universitats amb programes universitaris per a persones majors i experiències educatives d'adults majors.

CIUUMM 2011 se sumisca a anteriors iniciatives per a incidir, en els inicis del s.XXI, en la necessitat d'aprofundir en les anàlisis dels ensenyaments específics per a majors en les universitats, enteses aquestes com la formació permanent i al llarg de la vida necessària per a respondre al repte de l'envelliment de la població, a consolidar una societat oberta a totes les edats, capaç de reduir la pobresa i fomentar la inclusió de grups marginats, la participació social i promoure la ciutadania activa.

El congrés, incorporarà les diverses perspectives de les universitats, i institucions responsables de les polítiques educatives i socials que afecten a la formació per a majors, així com els treballs i anàlisis d'investigadors dels camps i àrees de coneixement de les Ciències de l'Educació, Gerontologia, Sociologia de l'envelliment i d'altres matèries de l'àmbit de les Ciències Socials,  Humanitats, Salut, i Noves Tecnologies,  que puguen aportar investigacions, resultats, i propostes pertinents a les temàtiques del congrés. La interdisciplinaritat i la transnacionalidad amb la component multicultural que açò suposa, són a més altres aspectes destacables del mateix.

El congrés s'estructura  en: cinc conferències, i tres panells que tenen un caràcter plenari per a la participació conjunta de tots els assistents.

A més a partir de tres de les Conferències Plenàries i d'un dels Panells d'Experts, s'emmarquen les Ponències convidades, presentades simultàniament per investigadors en diferents sales. Aquests donaran pas després de cada ponència i exposició d'un tema específic, a les sessions també simultànies de presentació de treballs i comunicacions que se seleccionen per a la seua participació en el congrés.